مقررات بهداشتی محیط ساختمان‌ها

نوشته شده توسط مدیر در تاریخ یکشنبه 4 خرداد ماه سال 2024 مرتبط با موضوع ایمنی و حوادث (126 )

سازمان جهانی بهداشت (WHO) سلامتی را حالت کامل رفاه جسمی ،روحی و اجتماعی و نه فقط عدم بیماری یا ناتوانی تعریف کرده است، لذا بهداشت محیط همه عوامل محیطی موثر بر سلامتی انسان و هر بیماری با اتیولوژی محیطی را در برمی گیرد، بنابراین شامل علوم پزشکی ،بهداشت و حتی مسائل ژنتیکی نیزمی شود زیرا که بسیاری از عوامل محیطی باعث جهش ژنها شده و بعضی شرایط را برای انتقال بیماریهای ژنتیکی فراهم می آورندلطفا جهت ثبت نظر در سایت عضو شوید
در صورت عضو بودن لطفا به به سایت وارد شوید