شرکت طراحان ایمنی و بهسازی محیط
شرکت طراحان ایمنی و بهسازی محیط
شرکت طراحان ایمنی و بهسازی محیط
شرکت طراحان ایمنی و بهسازی محیط

تعریف HSE

HSE Safety Health Environment

0 53 جمعه 28 اردیبهشت ماه سال 1403

تست مطلب جدید

خلاصه مطلب

0 33 شنبه 15 اردیبهشت ماه سال 1403

مقررات بهداشتی محیط ساختمان‌ها

سازمان جهانی بهداشت (WHO) سلامتی را حالت کامل رفاه جسمی ،روحی و اجتماعی و نه فقط عدم بیماری یا ناتوانی تعریف کرده است، لذا بهداشت محیط همه عوامل محیطی موثر بر سلامتی انسان و هر بیماری با اتیولوژی محیطی را در برمی گیرد، بنابراین شامل علوم پزشکی ،بهداشت و حتی مسائل ژنتیکی نیزمی شود زیرا که بسیاری از عوامل محیطی باعث جهش ژنها شده و بعضی شرایط را برای انتقال بیماریهای ژنتیکی فراهم می آورند

0 126 یکشنبه 4 خرداد ماه سال 2024

آخرین کتاب‌ها

کتاب اصول ده‌گانه ارگونومی
اصول ده‌گانه ارگونومی

من کتاب خواندن را دوست دارم و می دانم کتاب ها دوستان خوبی برای بچه ها هستند، آن ها علم ما را زیاد می کنند و باعث می شوند در زندگی کم تر اشتباه کنیم

کتاب تنش‌های حرارتی محیط کار
تنش‌های حرارتی محیط کار

من کتاب خواندن را دوست دارم و می دانم کتاب ها دوستان خوبی برای بچه ها هستند، آن ها علم ما را زیاد می کنند و باعث می شوند در زندگی کم تر اشتباه کنیم

کتاب مبانی بهداشت حرفه‌ای
مبانی بهداشت حرفه‌ای

من کتاب خواندن را دوست دارم و می دانم کتاب ها دوستان خوبی برای بچه ها هستند، آن ها علم ما را زیاد می کنند و باعث می شوند در زندگی کم تر اشتباه کنیم

کتاب بهداشت حرفه‌ای و HSEE
بهداشت حرفه‌ای و HSEE

من کتاب خواندن را دوست دارم و می دانم کتاب ها دوستان خوبی برای بچه ها هستند، آن ها علم ما را زیاد می کنند و باعث می شوند در زندگی کم تر اشتباه کنیم

کتاب مهندسی بهداشت حرفه‌ای
مهندسی بهداشت حرفه‌ای

من کتاب خواندن را دوست دارم و می دانم کتاب ها دوستان خوبی برای بچه ها هستند، آن ها علم ما را زیاد می کنند و باعث می شوند در زندگی کم تر اشتباه کنیم

شرکت‌های HSE

عنوان شرکت تست
عنوان شرکت تست

درمورد این شرکت

شرکت طراحان ایمنی و بهسازی محیط
شرکت طراحان ایمنی و بهسازی محیط

طراحی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار-ارئه خدمات مشاوره ای و اجرائی در زمینه های ایمنی ،بهداشت و محیط زیست(HSE)-کنترل صدا-طراحی و بهینه سازی روشنائی و...

پیوندهای عمومی

فصل‌نامه‌ها و مجلات