ورود به سایت

تعريف HSE


       
                                  

 در بعضی ازكشورها از واژه HSE خلاصه شده HEALTH,SAFETY& ENVIRONMENT به معني بهداشت يا سلامت ،ايمني و محيط زيست بوده استفاده مینمایند و در بعضي از كشورها و سازمانها اين واژه خلاصه شده HEALTH&SAFETY EXECUTIVEبه معني مديريت بهداشت يا سلامت و ايمني ميباشد و در بعضي از كشور ها و سازمانهاي ديگر نيز با توجه به اهميت تقدم و تاخر بهداشت ،ايمني و محيط زيست S بجاي H ويا E بجاي هر دو ميباشد و...
19598 بازدید


لطفا جهت ثبت نظر در سایت عضو شوید
در صورت عضو بودن لطفا به به سایت وارد شوید