ورود به سایت

چگونه يک صندلی مناسب را انتخاب كنيم؟


نشيمنگاه:

عرض نشيمنگاه صندلي بايد حداقل دو اينچ(5 سانتيمتر) پهن تر از عرض هيپ(باسن) ورانها از دوطرف باشد.عمق نشيمنگاه نبايد از طول پاها بلندتر باشد چون در اينصورت هم مانع تكيه كامل فردبه پشتي مي شود و هم براي پشت زانوها ايجاد ناراحتي مي نمايد. نشيمنگاه صندلي بهتراست داراي لبه آبشاري (انحنا) باشد. همچنين نشيمنگاه طوري طراحي (يكنواخت)گردد وزن بدن به صورت مساوي در سطح آن پخش شود .

ارتفاع صندلي:

ارتفاع صندلي بايد قابل تنظيم بوده ويك تنظيم كننده پنوماتيك (بادي)براي اين منظوروجود داشته باشدتا
 بتوان هنگام نشستن ارتفاع صندلي را تنظيم نمود. البته تنظيم كننده مكانيكي از نوع چرخشي نيز براي اين منظور مناسب
است.صندلي بايد طوري تنظيم گرددكه كه نشيمنگاه
در حالتي كه شخص مقابل صندلي ايستاده باشد مقابل زانو يا كمي پائين تر ازآن قرارداشته وهنگام نشستن ،كف پاها
 كاملا روي زمين قرارگيرد.به هر حال مكانيسم تنظيم ارتفاع صندلي بايدآسان باشد و هنگام نشستن فرد
روي آن نيز عمل نمايد.نشيمنگاه صندلي نبايد از مواد با چگالي پائين ساخته شده باشدزيرا پس از استفاده
 مداوم دچار تغيير شكل مي گردندو نرمي وراحتي خود
را ازدست مي دهند وسبب نامتعادل قرار
 گرفتن باسن ولگن ودرنتيجه ايجاد خستگي
مي شوند. نشيمنگاه صندلي بايد به گونه اي ساخته شود كه فرد پس از شصت الي صدوبيست دقيقه نشستن مداوم، احساس خستگي وناراحتي ننمايد
.

پشتي صندلي:

پشتي صندلي بايد نرم و داراي قابليت تنظيم بالا وپائين (ارتفاع)، جلو وعقب( طول)باشد تا بتواند بهترين ومناسبترين حالت را باتوجه به اندام فرد استفاده كننده فراهم نمايد. پشتي صندلي بايدبه اندازه اي بزرگ باشد كه تكيه گاه مناسب را براي پشت وكمر فراهم نمايد.همچنين در پشتي صندلي بايد فضايي براي حركت باسن در نظر گرفته شود تا شخص براي تحرك كافي وادار به نشستن به طرف جلوي نشيمنگاه صندلي نگردد، زيرا دراين صورت از ميزان تكيه گاه رانها كم وسبب خستگي خواهد شد. پشتي صندلي همچنين بايد تا حدودي قابليت خم شدن به جلورا داشته باشند تا شخص در حالت خم شده نيز تكيه گاه مناسبي داشته باشد.صندلي هايي كه داراي پشتي ثابت هستند توصيه نمي شوند.

محور صندلي:

اگر قابليت وتوانايي حركت صندلي
 براي انجام كارها وامور محوله مهم
 وضروري باشد صندلي بايد حداقل
داراي يك پايه پنج محوري با چرخهاي كوچكي كه به
نرمي وآرامي روي كف حركت مي كنند باشد.

                                                            

رويه صندلی:

صندلي را مي توان با انواع مختلف رويه ها پوشاند. رويه هاي   از جنس تركيبات لاستيك ،چرم مصنوعي وانواع مشابه آن از نظر مقاومت و تميز كردن بسيار مناسب مي باشند ولي مانع عبور هوا ازبين محلهاي تماس با بدن وبالارفتن گرما وتجمع رطوبت مي شوند. رويه هاي پارچه اي كه بيشترين استفاده را

دارا مي باشند نيز ايجاد گرما وانباشت رطوبت رامي نمايند وهمچنين علاوه براينكه مقاومت كمتري  دارند تميز كردن آنها نيز مشكل است. اين نوع رويه ها اگر پوششي براي فوم صندلي بكاربرده شوند مي توانند منبعي براي تجمع گردوغبارهاي ايجاد كننده حساسيت باشند.

 

دسته صندلی:

صندلي بايد داراي دسته (تكيه گاه دست) استاندارد باشد.   دسته صندلي بايد از رويه نرم و مناسب پوشيده شده و به راحتي بتوان ارتفاع آن را هنگام نشستن تنظيم نمود.ارتفاع دسته صندلي بايد درحالت نشسته به اندازه ارتفاع آرنج باشد.همچنين دسته صندلي بايد قابليت حركت به طرفين را داشته باشد و مانع حركت دست ها هنگام كار نگردد.                                                                                                          

تهیه و ترجمه : مهندس هادی تنها کارشناس بهداشت حرفه ای

                                                                                                                           

جدول ارزيابي صندلي:

به وسيله جدول ارزيابي مي توانيد صندلي خودرا ارزيابي نماييد.در اين جدول به هرسوال درهررديف  از 0 تا 10 نمره بدهيد، مجموع امتياز هرقسمت ويا امتياز كل نشاندهنده ميزان مطلوبيت صندلي در آن قسمت ويا كل صندلي مي باشد. نمره 5 را مي توان به عنوان ميزان مطلوبيت قابل قبول دانست وهرچه نمره از 5 بيشتر باشد مطلوبيت صندلي بيشتر است .

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه نماييد:

 

 

 

رديف

موضوع

نمره

الف

تنظيمات

---

1

قابليت تنظيم عمق نشيمنگاه

 

2

قابليت تنظيم ارتفاع پشتي در هنگام نشستن

 

3

عرض واندازه تكيه گاه بازو وقابليت تنظيم آن

 

 

جمع امتياز

 

ب

راحتي در نشستن

---

1

راحت بودن رويه نشيمنگاه (ارزيابي پس از 90 دقيقه نشستن)

 

2

راحت بودن رويه پشتي (در حالات مختلف)

 

3

راحت بودن تكيه گاه (وقتي آرنج روي آن است)

 

 

جمع امتياز

 

پ

راحتي در استفاده

---

1

راحت بودن درتنظيم ارتفاع

 

2

راحتي در تنظيم ارتفاع تكيه گاه بازو

 

3

راحت بودن پشتي بدون نياز به تنظيم (پشتي صندلي درحالات مختلف تكيه گاه پشت وكمر باشد)

 

 

جمع امتياز

 

ت

تكيه گاه بدن

---

1

فراهم نمودن تكيه گاه براي پشت در حالات مختلف (پشتي افتادگي به سمت عقب نداشته وبه سمت جلو فشار نمي آورد)

 

2

فراهم نمودن تكيه گاه براي كمردر حالت مختلف

 

3

فراهم نمودن ارتفاع مناسب براي تكيه گاه بازو

 

 

جمع امتياز

 

ث

مناسب بودن صندلي به صورت كلي

---

1

راحتي دراستفاده به صورت كلي

 

2

خوشايند بودن ظاهر صندلي

 

3

راحت بودن صندلي به صورت كلي

 

 

جمع امتياز

 

ج

ميانگين امتياز كل صندلي(معدل)

 

2622 بازدید
حميد عالمی
1392/09/06 # 17:02
با تشكر از مديريت سايت و همچنين از نويسنده مقاله آقاي مهندس تنها تشكر ميشود
محمدرضا جنگي نژاد
1392/09/06 # 17:24
سلام به دوست واستادخوبم مهندس تنها

مطالب ارزنده اي نوشتيد،من رئيس توليد لامپ التهابي پارس شهابم.دائم باهمكاران خطوط توليددرنحوه نشستن وتعميرات وجابجائي موادومحصول درگيرم.مهندس تنها،خيلي دوست دارم بتونم باراهنمائيتون،براي دستگاه هاي مختلف صندلي ارگونميكي ترسيم وبسازم.اميدوارم ازرهنمودشمابهره ببريم
موفق باشيد - جنگي نژاد


لطفا جهت ثبت نظر در سایت عضو شوید
در صورت عضو بودن لطفا به به سایت وارد شوید